CzęstoKocham

CZĘSTOCHOWA DLA MEDYKÓW

– to nazwa programu, którego głównym celem jest umożliwienie mieszkańcom i mieszkankom dostępu do wykwalifikowanej kadry medycznej. W jego ramach częstochowski samorząd zachęca młodych lekarzy i pielęgniarki do pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym, poprzez propozycję stypendiów, możliwość zdobycia mieszkania czy podnoszenia kwalifikacji.

 Rok 2020 i pandemia zdecydowanie obnażyły różne słabości systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju, braki sprzętu i infrastruktury. Kryzys w jakim znalazła się służba zdrowia, uwypuklił też niedobory kadrowe w polskiej służbie zdrowia.

W Częstochowie, jeszcze w 2019 roku, a więc przed pandemią, władze miasta rozpoczęły realizację programu ,,Dostępny lekarz” i przedstawiły pierwszych stypendystów – studentów kończących kierunek lekarski, którzy jakiś czas po dyplomie rozpoczną pracę w miejskim szpitalu.

 – Wiosną zdecydowaliśmy się rozszerzyć program, aby zachęcić do pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym także pielęgniarki, których brak jest coraz bardziej odczuwalny.Propozycja stypendiów i innych zachęt była skonsultowana ze środowiskiem pielęgniarskim – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Przyjęty właśnie zarządzeniem prezydenta rozszerzony program „Częstochowa dla medyków” obejmuje więc obecnie zarówno studentki i studentów ostatnich lat kierunków lekarskich, jak i pielęgniarskich.

Program „Częstochowa dla Medyków” składa się z trzech modułów:

System Stypendialny dotyczy studentek i studentów ostatniego roku studiów lekarskich oraz studiów pielęgniarskich I i II stopnia częstochowskich uczelni wyższych.

Mieszkanie w Częstochowie przewiduje możliwość ubiegania się nie tylko lekarzy/lekarek, ale także pielęgniarek/pielęgniarzy o najem mieszkania z  zasobów ZGM „TBS” .

Wyższe Kwalifikacje – zakłada pomoc samorządu w dokształcaniu i podnoszeniu kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne i z tego możliwości też będą mogły – oprócz lekarek i lekarzy – skorzystać w razie potrzeb pielęgniarki i pielęgniarze.


– To cenne, że miasto zdecydowało się pomóc także w pozyskiwaniu personelu pielęgniarskiego. Prognozy mówią, że w ciągu 10 lat jedna trzecia szpitali może zostać w kraju zamknięta właśnie z powodu braku personelu pielęgniarskiego – mówi Wojciech Konieczny – dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego, Senator RP. – Ważne, że w Częstochowie będziemy próbowali temu lokalnie przeciwdziałać i przekonywać studentki kierunków pielęgniarskich do pozostania w mieście.

 W spotkaniu inaugurującym rozszerzony program „Częstochowa dla medyków” o trudnej sytuacji kadrowej w zawodzie pielęgniarskim mówiły także Barbara Płaza – przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie oraz Joanna Dziedzic – naczelna pielęgniarka Miejskiego Szpitala Zespolonego. Miejski program nie uzdrowi oczywiście całościowo sytuacji, która pogorszyła się jeszcze w trakcie pandemii, kiedy sporo osób zrezygnowało z zawodu lub edukacji w kierunku pielęgniarskim, ale inicjatywa niesie nadzieję, że braki kadrowe – przynajmniej w Miejskim Szpitalu Zespolonym – będą wśród pielęgniarek w najbliższych latach mniejsze.

 Nabór chętnych do udziału w tegorocznej edycji rozszerzonego programu ruszy w najbliższym czasie. W przypadku lekarzy korzystać z niego będą mogli studenci różnych uczelni (w Częstochowie nie ma jeszcze kierunku lekarskiego), w przypadku pielęgniarek program jest kierowany do studentek i studentów trzech częstochowskich uczelni, które kształcą obecnie przyszłą kadrę pielęgniarską.

Celem strategicznym obecnego programu „Częstochowa dla Medyków” jest umożliwienie mieszkańcom i mieszkankom dostępu do wykwalifikowanej kadry medycznejoraz zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej świadczonej przez specjalistów – lekarzy, pielęgniarzy i pielęgniarki, rezydentów. Jednym z celów programu jest także zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkanek i mieszkańców i optymalizacja wykorzystania systemu ochrony zdrowia oraz infrastruktury samorządowej dla potrzeb promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Sposób i kryteria naboru dla każdego z modułów będą ustalane co roku na podstawie oceny potrzeb kadrowych SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego.

Program „Częstochowa dla Medyków” – przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy i dostępny w załączniku – realizowany będzie w latach 2021-2023, z uwzględnieniem możliwości jego przedłużenia na pięć lat.

 W załączeniu treść programu „Częstochowa dla medyków”.


Zdjęcia ze spotkania inaugurującego program – Łukasz Stacherczak (UM).

CZESTOCHOWA_DLA_MEDYKOW.pdf